Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

We bouwen aan een nieuwe website

Het wordt tijd voor een nieuwe website! Samen met WeProvide werken we aan een gebruiksvriendelijke, beter beveiligde en eigentijdse website voor Dorpsraad ’t Hof.
Planning oplevering: eind 2020/ begin 2021.

Parkeren op ’t Hof

De aanleg van een parkeerplaats lost de parkeerdruk door de komst van de Albert Heijn op ’t Hof in Bergeijk niet op, meent de dorpsraad.

Ga voor de reactie van de voorzitter Frans Pasmans van dorpsraad Bergeijk ’t Hof op het ontwerpbestemmingsplan Parkeerplaats Hof naar het artikel in Eindhovens Dagblad.

Vergaderen op anderhalve meter afstand

Op 3 juni 2020 heeft de Dorpsraad sinds januari voor het eerst weer samen kunnen vergaderen. De gemeente Bergeijk heeft het mogelijk gemaakt dat we hiervoor de Raadszaal van het gemeentehuis konden gebruiken zodat we op een veilige manier – coronaproof op anderhalve meter afstand- toch weer met elkaar in overleg konden gaan.

Veel activiteiten zijn afgelast vanwege corona, o.a. ook de Avond Wandel Tweedaagse die begin juni gepland stond.

Ontmoetingsplekken zijn gesloten vanwege de maatregelen waardoor sommige inwoners eenzaam zijn. Dorpsondersteuner Nicole Zelissen heeft toegelicht hoe zij inwoners helpen in deze coronatijd.

Met een afvaardiging van CDA Bergeijk hebben we de volgende punten besproken:

  • woningbouw in Bergeijk ’t Hof / sociale huurwoningen
  • herinrichting Patersbos (bewegingsactiviteiten)
  • centrumvisie
  • inzet Boa’s / politie bij criminaliteit en dumping drugsafval
  • perspectievennota
  • zon- en windenergie

Mocht je belangstelling hebben om  ook een keer aan te schuiven bij een overleg of heb je iets te melden aan de dorpsraad? Laat het ons weten!

vergadering dorpsraad in coronatijd

v.l.n.r. Willie Jakobs (aspirant bestuurslid), Thea de Valk, Jennifer van Deursen, Ad van Poppel, Frans Pasmans, Agaath Bussing