IDOP Projecten

Afgelopen jaren werden er veel zogenaamde IDOP projecten gerealiseerd. Dat zijn dorpsontwikkelingsplannen, waarbij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk samen gelden beschikbaar hebben gesteld voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de bewoners met hun dorps- en kernraden versterkt wordt.

In dit kader heeft onze dorpsraad ’t Hof zich actief bezig gehouden met o.a. de herinrichting van straten en wijken. Het centrum ’t Hof is opgeknapt en de Mr. Pankenstraat heringericht en zo goed mogelijk verbeterd  voor de bewoners en gebruikers. Er zijn digitale informatieborden geplaatst bij de toegangswegen naar de kerngebieden van Bergeijk en in het centrum is Wifi aangelegd. Verder is er een beweegtuin met fitnessparcours, jeu de boules banen en een panna kooi met balvangers gerealiseerd op het evenemententerrein in het centrum van het dorp. Ook is er een project “Hobbels en bobbels”om het centrum goed toegankelijk te maken en houden voor ouderen en gehandicapten.

De dorpsraad ’t Hof bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Bergeijk. Zij vormen de schakel tussen de gemeente en zijn inwoners en hebben een sleutelpositie in de communicatie en participatie, waarbij bewoners uitgenodigd worden om mee te denken over verbeterpunten en projecten in Bergeijk. Belangrijk daarbij is het bevorderen van een grotere leefbaarheid, veiligheid, transparantie en laagdrempeligheid tussen de gemeente Bergeijk en de mensen, die er wonen.
De dorpsraad organiseert avonden waar nieuwe ideeën gelanceerd worden en initiatieven van burgers in samenwerking met de gemeente tot ontplooiing kunnen komen en een breed draagvlak hebben.

De wijk Jeruzalem uit de 60-er jaren dankt z’n naam aan de platte danken die de wijk aanvankelijk had. Op initiatief van een klankbordgroep, samengesteld uit bewoners van deze wijk, is men gaan brainstormen over verbeterpunten. Er is een enquete gehouden onder de bewoners en in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid onderzocht en een groenvoorzieningenplan gemaakt. Er werden handige oplossingen bedacht, zoals aan één kant van de straat een smallere stoep om zo ruimte te creëren. Zwaar verkeer zal op twee plaatsen geweerd worden door een knip in de weg. De herinrichting van deze wijk is nog in volle gang. Het grootste gedeelte zal in 2013 voltooid worden. Dit alles is mogelijk gemaakt door IDOP projecten.
namens de Dorspraad,

Agaath Bussing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*