Bewonersavond ’t Hof

Praat en denk mee over de toekomst van Bergeijk ’t Hof

Samenwerken voor Zorg en Welzijn in Bergeijk ’t Hof

Er gebeurd veel in Bergeijk ’t Hof.  Zo zijn er veel verschillende bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Deze groepen weten elkaar steeds beter te vinden en die lijn willen we samen met u voortzetten! Zou het niet mooi zijn als bewoners zelf hun zorg en welzijnsagenda voor 2017 mee vorm geven?

Tijdens de bewonersavond vertellen we u graag iets over de stuurgroep Zorg en Welzijn Bergeijk ’t Hof. Verder vertellen verschillende bewonersinitiatieven iets over hun inzet; waar zijn zij mee bezig, wat gaat goed en wat kan mogelijk nog beter? Bent u enthousiast en wilt u komen luisteren naar deze presentaties of wilt u zelf meedenken en meedoen? U bent van harte welkom !! U hoeft zich niet aan te melden.

Op maandag 28 november 2016, van 20.00 tot 22.00 uur in de Gouden Leeuw (Hof 6, Bergeijk)

 Welkom en inleiding  Korte inspirerende presentaties over inzet op gebied van armoede en sociale ontmoeting, verteld door initiatiefnemers en kartrekkers uit Bergeijk. Sprekers zijn o.a. Mies Adriaans van  Algemene Hulpdienst Bergeijk, Fons van Hove van het Aquinohuis en  Tim de Wert, Senior sportcoach  Verdere invulling (samen met u) van de stuurgroep Zorg en Welzijn en van een zorg en welzijnsagenda 2017 voor Bergeijk ‘t Hof  Einde

Graag tot de 28e !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dorpsondersteuner Laurens Mijnheer E-mail: l.mijnheer@lumenswerkt.nl Tel. : 040 219 35 79 | 06 52 63 48 09

Namens de Dorpsraad Bergeijk ’t Hof Stuurgroep Zorg en Welzijn Bergeijk ‘t Hof