Even voorstellen…. Nicole Zelissen, Dorpsondersteuner Bergeijk ’t Hof

Nicole Zelissen DorpsondersteunerMijn naam is Nicole Zelissen en ik ben werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens. Vanuit afstemming/samenwerking met de Dorpsraad ’t Hof aangewezen als nieuwe dorpsondersteuner. Mijn eerste gesprek met de dorpsraad voelde als een warm welkom waardoor ik met veel plezier ben begonnen in Bergeijk.

Als dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of een wens hebben op het brede gebied van Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik ondersteunend aan een vrijwilligersorganisatie en een deelnemer aan allerlei netwerkoverleggen. Voorbeelden hiervan zijn de Avond Wandel2daagse in Bergeijk, de Inloop ontmoeting Aquinohuis en Buurtnetwerk ZorgSamenBuurt ‘De Drie Hofkes’

Ik leg verbindingen tussen organisatie en bewoners en indiceer nieuwe initiatieven samen met vrijwilligers zoals een zelfhulpgroep specifiek voor jongeren. Maandelijks heb ik overleg met de jongerencoach en maatschappelijk werk.

Ik hoop op een fijne inspirerende samenwerking met jullie als bewoners, vrijwilligers, netwerkpartners en sta open voor ideeën vragen. Zoek je mij? Dan ben ik op dinsdag en donderdag werkzaam in Bergeijk en vaak aanwezig in het Aquinohuis. Maar ik ben natuurlijk ook te bereiken via mail: n.zelissen@lumenswerkt.nl of via tel: 06-467 681 95