Vergaderen op anderhalve meter afstand

Op 3 juni 2020 heeft de Dorpsraad sinds januari voor het eerst weer samen kunnen vergaderen. De gemeente Bergeijk heeft het mogelijk gemaakt dat we hiervoor de Raadszaal van het gemeentehuis konden gebruiken zodat we op een veilige manier – coronaproof op anderhalve meter afstand- toch weer met elkaar in overleg konden gaan.

Veel activiteiten zijn afgelast vanwege corona, o.a. ook de Avond Wandel Tweedaagse die begin juni gepland stond.

Ontmoetingsplekken zijn gesloten vanwege de maatregelen waardoor sommige inwoners eenzaam zijn. Dorpsondersteuner Nicole Zelissen heeft toegelicht hoe zij inwoners helpen in deze coronatijd.

Met een afvaardiging van CDA Bergeijk hebben we de volgende punten besproken:

  • woningbouw in Bergeijk ’t Hof / sociale huurwoningen
  • herinrichting Patersbos (bewegingsactiviteiten)
  • centrumvisie
  • inzet Boa’s / politie bij criminaliteit en dumping drugsafval
  • perspectievennota
  • zon- en windenergie

Mocht je belangstelling hebben om  ook een keer aan te schuiven bij een overleg of heb je iets te melden aan de dorpsraad? Laat het ons weten!

vergadering dorpsraad in coronatijd

v.l.n.r. Willie Jakobs (aspirant bestuurslid), Thea de Valk, Jennifer van Deursen, Ad van Poppel, Frans Pasmans, Agaath Bussing