Presentatie DNA-boek gemeente Bergeijk

afbeelding DNA boek gemeente Bergeijk

Op dinsdagavond 28 januari 2020 was Dorpsraad ’t Hof aanwezig bij de presentatie van het DNA-boek gemeente Bergeijk.

De makers van het boek hebben een presentatie gegeven over de totstandkoming en een paar bijzondere verschillen uit de kernen toegelicht.  Na deze presentatie werd het boek officieel uitgereikt door burgemeester A. Callewaert aan  alle voorzitters van de dorpsraden van gemeente Bergeijk.

Daarna werd aan aanwezigen gevraagd om op basis van het DNA-boek suggesties, verbeterpunten of aandachtspunten aan te reiken op gebied van o.a. leefbaarheid, toerisme, natuur of cultuur.  De 3 beste ideeën per kern werden gepresenteerd door de dorpsraden.

Na afloop kregen alle aanwezigen een DNA-boek gemeente Bergeijk uitgereikt.

Wilt u ook een exemplaar van dit boek? Neem dan contact op met gemeente Bergeijk.

Even voorstellen…. Nicole Zelissen, Dorpsondersteuner Bergeijk ’t Hof

Nicole Zelissen DorpsondersteunerMijn naam is Nicole Zelissen en ik ben werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens. Vanuit afstemming/samenwerking met de Dorpsraad ’t Hof aangewezen als nieuwe dorpsondersteuner. Mijn eerste gesprek met de dorpsraad voelde als een warm welkom waardoor ik met veel plezier ben begonnen in Bergeijk.

Als dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of een wens hebben op het brede gebied van Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik ondersteunend aan een vrijwilligersorganisatie en een deelnemer aan allerlei netwerkoverleggen. Voorbeelden hiervan zijn de Avond Wandel2daagse in Bergeijk, de Inloop ontmoeting Aquinohuis en Buurtnetwerk ZorgSamenBuurt ‘De Drie Hofkes’

Ik leg verbindingen tussen organisatie en bewoners en indiceer nieuwe initiatieven samen met vrijwilligers zoals een zelfhulpgroep specifiek voor jongeren. Maandelijks heb ik overleg met de jongerencoach en maatschappelijk werk.

Ik hoop op een fijne inspirerende samenwerking met jullie als bewoners, vrijwilligers, netwerkpartners en sta open voor ideeën vragen. Zoek je mij? Dan ben ik op dinsdag en donderdag werkzaam in Bergeijk en vaak aanwezig in het Aquinohuis. Maar ik ben natuurlijk ook te bereiken via mail: n.zelissen@lumenswerkt.nl of via tel: 06-467 681 95