Weer een AED met buitenkast in het kerngebied Bergeijk ’t Hof

AED kast Bergmans Jeanshouse Bergeijk P1030850

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof en de Werkgroep AED zijn zeer verheugd met het feit dat er weer een AED met buitenkast is bijgekomen in een “niet gewaarborgd”gebied. We streven naar duurzame 6-minutenzones in de kernen van Bergeijk. Dit wordt bereikt door AED’s te hebben, verspreid over Bergeijk, die ook aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl

Het Eijkereind in Bergeijk was nog niet voldoende afgedekt. Wij zijn Bergmans Jeanshouse Bergeijk zeer erkentelijk door de plaatsing van een AED met buitenkast en het periodieke onderhoud met hieraan vastgekoppeld een cursus reanimeren voor de directie en haar personeel. Verder willen we hierbij graag vermelden dat Van Nuland Elektrotechniek uit Bergeijk de AED met buitenkast gratis aangesloten heeft.

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof neemt de kosten van aanschaf voor hun rekening.

Het is van groot belang dat verspreid over Bergeijk verschillende AED’s  in buitenkasten komen en aangemeld worden bij www.hartslagnu.nl. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Een ambulance heeft vaak een aanrijtijd van 15 minuten nodig. Het is bewezen dat de kans op overleving het grootst is als er binnen 6 minuten begonnen is met te reanimeren.

Maar om dit te kunnen realiseren zijn niet alleen meer AED’s nodig maar ook burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl en oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Voor Bergeijk zou dit betekenen dat er 4 mensenlevens per jaar gespaard kunnen worden. Dit zijn cijfers die er niet om liegen.

Daarom hebben we een oproep aan alle bewoners -zowel burgers als bedrijven- van de kern Bergeijk ’t Hof:

  • Wij zouden zoveel mogelijk AED’s 24/7 bereikbaar zien.
  • Dat zoveel mogelijk burgers een reanimatie cursus volgen met jaarlijks een herhaling. Dit wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.
  • Zowel alle AED’s als burgerhulpverleners aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl.
  • Bekendheid van de gang van zaken bij een reanimatie met www.hartslagnu.nl.
  • Wil je meewerken aan dit alles? Kom dan de Werkgroep AED versterken!

Voor vragen, opmerkingen of begeleiding kunt u altijd terecht bij de Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof:

Frans Pasmans (tel. 06 53813029)                 Erica Nabben (tel. 06 50228038)

email: frans.pasmans@kpnmail.nl                email: erica.nabben@gmail.com

Stichting Dorpsraad Bergeijk ’t Hof              Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof

 

Dit bericht is tevens gepubliceerd in de Eyckelbergh  van 11 maart 2020

Presentatie DNA-boek gemeente Bergeijk

afbeelding DNA boek gemeente Bergeijk

Op dinsdagavond 28 januari 2020 was Dorpsraad ’t Hof aanwezig bij de presentatie van het DNA-boek gemeente Bergeijk.

De makers van het boek hebben een presentatie gegeven over de totstandkoming en een paar bijzondere verschillen uit de kernen toegelicht.  Na deze presentatie werd het boek officieel uitgereikt door burgemeester A. Callewaert aan  alle voorzitters van de dorpsraden van gemeente Bergeijk.

Daarna werd aan aanwezigen gevraagd om op basis van het DNA-boek suggesties, verbeterpunten of aandachtspunten aan te reiken op gebied van o.a. leefbaarheid, toerisme, natuur of cultuur.  De 3 beste ideeën per kern werden gepresenteerd door de dorpsraden.

Na afloop kregen alle aanwezigen een DNA-boek gemeente Bergeijk uitgereikt.

Wilt u ook een exemplaar van dit boek? Neem dan contact op met gemeente Bergeijk.

Even voorstellen…. Nicole Zelissen, Dorpsondersteuner Bergeijk ’t Hof

Nicole Zelissen DorpsondersteunerMijn naam is Nicole Zelissen en ik ben werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens. Vanuit afstemming/samenwerking met de Dorpsraad ’t Hof aangewezen als nieuwe dorpsondersteuner. Mijn eerste gesprek met de dorpsraad voelde als een warm welkom waardoor ik met veel plezier ben begonnen in Bergeijk.

Als dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of een wens hebben op het brede gebied van Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik ondersteunend aan een vrijwilligersorganisatie en een deelnemer aan allerlei netwerkoverleggen. Voorbeelden hiervan zijn de Avond Wandel2daagse in Bergeijk, de Inloop ontmoeting Aquinohuis en Buurtnetwerk ZorgSamenBuurt ‘De Drie Hofkes’

Ik leg verbindingen tussen organisatie en bewoners en indiceer nieuwe initiatieven samen met vrijwilligers zoals een zelfhulpgroep specifiek voor jongeren. Maandelijks heb ik overleg met de jongerencoach en maatschappelijk werk.

Ik hoop op een fijne inspirerende samenwerking met jullie als bewoners, vrijwilligers, netwerkpartners en sta open voor ideeën vragen. Zoek je mij? Dan ben ik op dinsdag en donderdag werkzaam in Bergeijk en vaak aanwezig in het Aquinohuis. Maar ik ben natuurlijk ook te bereiken via mail: n.zelissen@lumenswerkt.nl of via tel: 06-467 681 95