Vergaderen op anderhalve meter afstand

Op 3 juni 2020 heeft de Dorpsraad sinds januari voor het eerst weer samen kunnen vergaderen. De gemeente Bergeijk heeft het mogelijk gemaakt dat we hiervoor de Raadszaal van het gemeentehuis konden gebruiken zodat we op een veilige manier – coronaproof op anderhalve meter afstand- toch weer met elkaar in overleg konden gaan.

Veel activiteiten zijn afgelast vanwege corona, o.a. ook de Avond Wandel Tweedaagse die begin juni gepland stond.

Ontmoetingsplekken zijn gesloten vanwege de maatregelen waardoor sommige inwoners eenzaam zijn. Dorpsondersteuner Nicole Zelissen heeft toegelicht hoe zij inwoners helpen in deze coronatijd.

Met een afvaardiging van CDA Bergeijk hebben we de volgende punten besproken:

  • woningbouw in Bergeijk ’t Hof / sociale huurwoningen
  • herinrichting Patersbos (bewegingsactiviteiten)
  • centrumvisie
  • inzet Boa’s / politie bij criminaliteit en dumping drugsafval
  • perspectievennota
  • zon- en windenergie

Mocht je belangstelling hebben om  ook een keer aan te schuiven bij een overleg of heb je iets te melden aan de dorpsraad? Laat het ons weten!

vergadering dorpsraad in coronatijd

v.l.n.r. Willie Jakobs (aspirant bestuurslid), Thea de Valk, Jennifer van Deursen, Ad van Poppel, Frans Pasmans, Agaath Bussing

Presentatie DNA-boek gemeente Bergeijk

afbeelding DNA boek gemeente Bergeijk

Op dinsdagavond 28 januari 2020 was Dorpsraad ’t Hof aanwezig bij de presentatie van het DNA-boek gemeente Bergeijk.

De makers van het boek hebben een presentatie gegeven over de totstandkoming en een paar bijzondere verschillen uit de kernen toegelicht.  Na deze presentatie werd het boek officieel uitgereikt door burgemeester A. Callewaert aan  alle voorzitters van de dorpsraden van gemeente Bergeijk.

Daarna werd aan aanwezigen gevraagd om op basis van het DNA-boek suggesties, verbeterpunten of aandachtspunten aan te reiken op gebied van o.a. leefbaarheid, toerisme, natuur of cultuur.  De 3 beste ideeën per kern werden gepresenteerd door de dorpsraden.

Na afloop kregen alle aanwezigen een DNA-boek gemeente Bergeijk uitgereikt.

Wilt u ook een exemplaar van dit boek? Neem dan contact op met gemeente Bergeijk.