Bergeijk Green

Gemeente_Bergeijk_flyer_BErgeijkGREEN

Gemeente_Bergeijk_posterA1_BErgeijkGREEN

Stichting Peuterspeelzalen zoekt bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk is op zoek naar bestuursleden ter vervanging en aanvulling van het huidige bestuur.

De stichting is een kleine professionele organisatie met 6 peuterspeelzalen in de 6 kernen van de gemeente Bergeijk.

Het bestuur (onbezoldigd) bestaat uit vrijwillige leden die gemiddeld zo’n 6 keer per jaar vergaderen. De operationele leiding van de organisatie is in handen van een parttime directeur.

De organisatie kenmerkt zich door het leveren van kwalitatief hoog peuterspeelzaalwerk met VVE erkenning. Zij doet haar werk in goede samenspraak met de gemeente en alle andere partijen die actief zijn op het gebied van jeugd, welzijn en onderwijs.

 

 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen mailen naar:   info@peuterspeelzalenbergeijk.nl   of dit adres: gmkoot@gmail.com

Ondergetekende of de directeur, Toon Antonis neem dan z.s.m. contact met haar of hem op.

 

Met dank en vriendelijke groet,

 

G.M.Koot MHA (Gérard)

voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk

 

 

kantoor SPZB:

Dorpsstraat 11

5563 BC  Westerhoven

tel. 040-2076999

www.peuterspeelzalenbergeijk.nl

Subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Opgaven

Vanaf komende vrijdag 15 april tot en met 15 mei 2016 wordt de subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Opgaven (SMO) opengesteld.

Wij willen u graag attent maken op deze mogelijkheid.

 

Doelstelling regeling

De doelstelling van de subsidieregeling is om cultuurparticipatie in de provincie Noord-Brabant te vergroten en om cultuur te verbinden aan maatschappelijke opgaven.

Projecten die verbindingen tussen cultuur, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven leggen, vallen hieronder.

Zo wordt gewerkt aan het nog beter ondersteunen van de culturele levensloop van de Brabander.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbinden van maatschappelijke opgaven aan kunst en cultuur door:

* Het voeren van lokale regie op de terreinen van cultuureducatie, amateurkunst of community art;

* Het bereiken van nieuwe klantgroepen;

* Het organiseren van lokale platforms.

 

Wilt u een aanvraag doen?

De subsidieregeling vindt u op: http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/1198_subsidieregeling_amateurkunst_noord_brabant_2016.aspx

Scroll even door naar paragraaf 2 voor deze subsidieregeling.

 

Wij adviseren u om contact op te nemen met een medewerker van Kunstbalie om uw plannen door te spreken.

Stuur een e-mail naar Evelien Wouters: evelien.wouters@kunstbalie.nl met daarin een korte schets van uw plan.

U wordt daarna gekoppeld aan een medewerker van Kunstbalie met de juiste expertise.

 

Lees meer over deze subsidieregeling op www.kunstbalie.nl/smo

 

Hartelijke groet,

 

EVELIEN WOUTERS

adviseur kunstbeoefening

 

KUNSTBALIE

Postbus 606 5000 AP Tilburg

 

T 013 464 82 77 F 013 464 82 81 W kunstbalie.nl

 

De Stichting KUNSTBALIE staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 41090702bergeijkleef