BErgeijk GREEN Aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven

De gemeente Bergeijk wil dit jaar lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid extra ondersteunen en heeft daar € 5.000 voor vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500 voor de uitvoering krijgen. De gemeente beloont in totaal vijf tot tien initiatieven met een bijdrage.

 

Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Onder het mom ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ voorzag de gemeente onder andere Sporthal De Drie Eiken van zonnepanelen en kwam er een subsidieregeling Duurzame Energie. Maar participatie en samen dingen bedenken en realiseren is zeker zo belangrijk.

 

Criteria

Om dat laatste te kunnen realiseren is de BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd hun idee dat voldoet aan meerdere van onderstaande criteria in te dienen:

 • Groen
 • Energie
 • Duurzaamheid
 • Circulaire economie
 • Kleinschalig
 • Vernieuwend voor Bergeijk
 • Middels burgerparticipatie op te pakken (oftewel: samen)

Enkele voorbeelden van goede initiatieven zijn een inzamelpunt voor oude gsm’s, een energiemarkt of een pers voor het persen voor appels en peren uit eigen tuin. Maar er zijn ook legio ideeën op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, grondstoffen of het inrichten van bermen.

 

Jury

Alle ingediende initiatieven worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit:

 • Wim Dirx – Dorpsraad Luyksgestel
 • Ad van Poppel – Dorpsraad Bergeijk ‘t Hof
 • Ruud Coppens – Kernraad Riethoven
 • Oscar Heesterbeek – duurzaamheidsspecialist ’t Loo/ Natuurtuin ‘t Loo
 • Herman Ritter – Dorpsraad de Weebosch
 • Frank Claas – Dorpsraad Westerhoven
 • Frank van der Meijden – wethouder gemeente Bergeijk
 • Ingeborg Smit – specialist milieu gemeente Bergeijk
 • Een vertegenwoordiger van Natuurtuin ‘t Loo

 

Aanmelden

Ideeën kunnen tot en met 28 augustus 2016 ingediend worden via www.bergeijk.nl/begreen. Bij de aanmelding is het belangrijk dat uitgelegd wordt waarom het idee voldoet aan meerdere van bovenstaande criteria. Alle vormen van samenwerkingen (buurtgenoten, vrienden, verenigingen, enzovoort) zijn uitgenodigd om mee te doen. Voor nadere informatie of ondersteuning kan via 0497 – 551 455 contact worden opgenomen met Ingeborg Smit, specialist milieu van de gemeente Bergeijk.

Stichting Kiemkracht

 

P E R S B E R I C H T

 

Kans om kandidaten aan te dragen voor de Zilveren Rank

Welke jongerenactiviteit verdient een steun in de rug van € 5.000?

 

Chillen met vriendjes die net als jij moeilijk hun ontspanning kunnen vinden. Ravotten op een nieuw aangelegd speelveldje. Gitaar leren spelen. Verdriet verwerken als je ouders gaan scheiden. Een elektrische fiets in elkaar knutselen. Slim met windenergie aan de slag.

 

Je vergeet het wel eens, maar jongeren zijn tegenwoordig met veel meer bezig dan alleen skypen en whatsappen. Op allerlei manieren ontplooien ze zich – via studie, werk, sport en ontspanning. Ook in de Kempen zijn duizenden kinderen en jongeren dagelijks in de weer om zichzelf op een hoger plan te tillen. Bijna altijd doen ze dat met hulp van volwassenen die zich (individueel, in verenigingsverband, of als werkgever) sterk maken voor deze doelgroep.

 

Stichting Kiemkracht juicht dit toe. Sterker nog: de stichting is juist in het leven geroepen om de ontplooiingskansen van jongeren in de Kempen te vergroten. Ze doet dit door jaarlijks de Zilveren Rank uit te reiken, een prijs die bestaat uit een zilveren sculptuur en een geldbedrag van € 5.000,- Hij is bestemd voor personen en/of verenigingen die zich met hun activiteiten inzetten voor kinderen en jongeren in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Daarbij maakt het niet uit op welk vlak deze activiteiten liggen: cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek.

 

Je betrokken tonen bij jongeren lukt alleen als je zelf durft te verjongen en te verfrissen. Daarom heeft Stichting Kiemkracht zichzelf een nieuw uiterlijk aangemeten: een krachtig nieuw logo en een website met een jeugdig elan. De stichting hoopt dat daardoor nog meer kandidaten een gooi doen naar de Zilveren Rank. Want zeg nou zelf: vijfduizend euro is geen kleinigheid. Kempische jongeren kunnen daarmee een stevige steun in de rug krijgen.

 

Ongetwijfeld wilt u daar aan meewerken. Dat kan. Meld u aan als u vindt dat u zinvolle jeugdactiviteiten ontplooit, of draag een persoon of instelling voor die volgens u de prijs verdient. Ga naar de website www.stichtingkiemkracht.nl en vul het aanmeldformulier in. Dat kan tot 1 juli 2016. Op 7 oktober 2016 wordt de prijs uitgereikt.

 

Stichting ter bevordering van ontplooiingsmogelijkheden

van jongeren in de Kempen

 

Postbus 91 5520 AB Eersel

 1. 06-10223765 (secretariaat)
 2. info@stichtingkiemkracht.nl
 3. www.stichtingkiemkracht.nl

 

 

Einde persbericht

 

Bladel, 31 maart 2016

 

Noot voor de redactie:

 • Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij Huub Janssen (bestuurslid Kiemkracht), tel. 0497-385125
 • Separaat treft u een foto aan van de winnaars van de Zilveren Rank 2015. Fotobijschrift: Ervaren pelgrim Jan van Gisbergen (r) reikt de Zilveren Rank uit aan Jac Naus van Pelgrimshoeve Kafarnaüm, die pelgrimstochten voor schoolkinderen uit de Kempen organiseert. In het midden Huub Janssen, bestuurslid van de Stichting Kiemkracht. (foto Tom van Limpt).

 

Stichting Kiemkracht

 

Stichting ter bevordering van ontplooiingsmogelijkheden

van jongeren in de Kempen

 

Postbus 91 5520 AB Eersel

 1. 06-10223765 (secretariaat)
 2. info@stichtingkiemkracht.nl
 3. www.stichtingkiemkracht.nl

 

 

 

Bladel, 31 maart 2016

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Stichting Kiemkracht wil de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen vergroten. Daarom reikt de stichting elk jaar de Zilveren Rank uit, een stimuleringsprijs van vijfduizend euro. Die is bedoeld voor personen of instellingen die met hun (project)activiteiten extra kansen bieden aan kinderen en jongeren uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel of Reusel-De Mierden.

 

Vorig jaar ging de prijs naar Pelgrimeren voor de jeugd, een zingevingsproject van Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. In 2014 was De Zilveren Rank voor De Kempen Specials, een groep vrijwilligers die zich inzet voor ontspanningsmogelijkheden voor kinderen met autisme. Eerder wonnen Speelbos Bladel en Kies Kempische Bedrijven (KKB) de prijs.

 

Ook dit jaar, op 7 oktober, wordt de Zilveren Rank uitgereikt. Wij stellen het op prijs als u ons kandidaten aanreikt die volgens u voor de prijs in aanmerking komen. Dat kan uw eigen organisatie zijn, of een persoon, vereniging of instelling waarvan u vindt dat deze de prijs verdient. U kunt uw kandidaat nomineren via het aanmeldformulier op onze website: www.stichtingkiemkracht.nl.

Aan de aanmelding zijn zekere ‘spelregels’ verbonden. Ook die staan op onze website, maar voor de volledigheid, vermelden we ze ook nog even in onderstaande kadertekst.

 

Wij hopen dat deze brief de aanzet vormt tot een geslaagde uitreiking van de Zilveren Rank in oktober. De Kempische jeugd zal het waarderen.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Kiemkracht,

 

Wim Wijlaars, voorzitter

 

 

 

Spelregels rond Zilveren Rank-nominaties

 

Voorwaarden

Bij het aanmelden van kandidaten voor de Zilveren Rank gelden als voorwaarden:

□            Activiteiten van de persoon of instelling die wordt voorgedragen moeten ten goede komen aan jongeren uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en/of Reusel-De Mierden;

□           Ze moeten gericht zijn op jongeren tot ongeveer 25 jaar;

□           De inhoud van voorgedragen projecten c.q. activiteiten moet betrekking hebben op de Kempen, maar de kandidaten zelf hoeven niet in deze regio gevestigd te zijn. Zo kan een Nijmeegse student die een scriptie schrijft over jongeren in de Kempen in aanmerking komen;

□           Alle mogelijke disciplines kunnen voor de prijs in aanmerking komen, zoals cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu, wetenschap en techniek;

□             Voordrachten moeten via het aanmeldformulier van de website (www.stichtingkiemkracht.nl) worden aangeleverd.

□             Inzendingen moeten uiterlijk 1 juli 2016 binnen zijn.

 

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling leggen vooral de volgende kenmerken gewicht in de schaal.

□            Originaliteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten iets van oorspronkelijkheid tonen, dus liever niet ‘dertien in een dozijn’;

□            Vernieuwing: aangemelde projecten/activiteiten moeten een nieuw licht werpen op de jongerenwereld, dus bij voorkeur geen platgetreden paden;

□            Continuïteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur voor langere tijd ‘doorwerken’, dus liever geen ‘eendagsvliegen’;

□            Stimulerend: aangemelde projecten/activiteiten moeten jongeren zo veel mogelijk aanmoedigen om zelf actief te worden;

□            Meetbaar resultaat: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur tot een tastbaar resultaat leiden.