De Dorpsraad ’t Hof  is betrokken bij en/of werkt samen met:

  • Klankbordsessies gemeente Bergeijk betreft herinrichting Kleine Broekstraat
  • Klankbordsessies gemeente Bergeijk betreft Bewegen, ontmoeten en spelen
  • Overleggen met AED-werkgroep
  • Project Eetbaar Bergeijk
  • Dorpsondersteuner