GOW-Nieuwsbrief-september 2018 V03

GOW-Nieuwsbrief-augustus 2018

GOW-Nieuwsbrief-juni 2018 V02

GOW-Nieuwsbrief-juli 2018

GOW-Nieuwsbrief-juni 2018 V02

GOW-Nieuwsbrief-mei 2018 1 kolom V03 GOW-Nieuwsbrief-juni 2018 V02

GOW-Nieuwsbrief-maart 2018 V01GOW-Nieuwsbrief-augustus 2017

GOW-Nieuwsbrief-juli 2017

GOW-Nieuwsbrief juni

GOW-Nieuwsbrief-maart 2017(2)

GOW-Nieuwsbrief-januari 2017 (2)

gow-nieuwsbrief-november-2016-v03681

gow-nieuwsbrief-oktober-2016

gow-nieuwsbrief-september-2016

GOW-Nieuwsbrief-juli 2016

GOW-Nieuwsbrief-juni 2016 V01

GOW-Nieuwsbrief-mei 2016-

GOW-Nieuwsbrief-april 2016

GOW-Nieuwsbrief-maart 2016 V01

Website GOW Welzijnswerk nieuwsbrief januari 2016

Website GOW Welzijnswerk nieuwsbrief december 2015

Buurtfonds Noord-Brabant voor vrijkomende kerken, buurtnatuur en buurtcultuur

Nieuwsbrief GOW Welzijnswerk november 2015Website Fw Fwd nieuwsbrief GOW Welzijnswerk

Website Fw Fwd GOW Welzijnswerk nieuwsbrief mei 2015

 

GOW-Nieuwsbrief-maart 2015

 

KKK Statennummer klein

GOW-Nieuwsbrief-februari_V01Website Fw GOW Welzijnswerk nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief Vereniging Promotie Bergeijk. Uitgave 40
02-02-2015
verenigingpromotiebergeijk

De contributienota’s 2015 zijn weer verstuurd

Op 30 januari zijn de jaarlijkse contributienota’s weer verstuurd naar de leden en sympathisanten. De contributie zorgt er voor dat we ook in 2015 weer vele evenementen en projecten kunnen ondersteunen, die bijdragen aan de collectieve dorpspromotie van alles wat ons dorp aan inwoners en bezoekers biedt.

Denkt u bij het betalen aan het gebruik van het IBAN-nummer. Het juiste bankrekeningnummer is:
NL 69 RABO 0156675056  t.n.v. Vereniging Promotie Bergeijk.

De hoogte van het contributiebedrag is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De staffel waarmee gewerkt wordt, staat vermeld op het ledendeel van het internetportaal ondercontributieregeling. Mocht het aantal medewerkers (fte) in uw bedrijf gewijzigd zijn, dan kan dit een gevolg hebben voor de hoogte van uw contributie. Als dat zo is horen we dat graag viainfo@bestemmingbergeijk.nl.

Alvast bedankt voor uw spoedige betaling.

Nieuwe leden Vereniging Promotie Bergeijk

De afgelopen weken heeft Promotie Bergeijk weer acht nieuwe leden welkom kunnen heten, waaronder de nieuwe programmamanager-bestuurslid van Stichting Promotie Bergeijk, Theo Pols. Het ledenverlies door wanbetaling, bedrijfsbeeindiging en opzegging is daarmee vrijwel gecompenseerd. De vereniging telt momenteel 168 leden, profit en non profit, en afkomstig uit alle Bergeijkse kernen.

Wilt u weten wie er verder nog op de ledenlijst staan, klik dan op ledenlijst

Uitnodiging ledenbijeenkomst 24 februari

Bestuurslid Fred Rommens, directeur van Treetops Vastgoedbeheer en Projectmanagers op ’t Loo, nodigt alle leden uit voor een ledenbijeenkomst “Ondernemen in het Groen”  op dinsdag, 24 februari a.s., aanvang 16.00 uur, eindtijd circa: 21.00 uur in Bezoekerscentrum de Witrijt bij SBP Outdoor, Witrijtseweg 15 in Bergeijk-Weebosch.

Dezer dagen ontvangt u een e-mail met meer informatie over deze bijeenkomst. Een bijeenkomst anders dan die van de andere ondernemersverenigingen. Een actieve bijeenkomst. Een verbindende bijeenkomst ook. Verwacht dus geen snelle vergadering en dan aan de borrel. We gaan met elkaar aan de slag. Aan de slag om de meerwaarde van Bergeijk als groenste dorp van Europa te ontdekken, juist ook voor leden die niet werkzaam zijn in de sectoren toerisme, recreatie en horeca.

Fred heeft zich het afgelopen jaar met succes ingezet voor de Facebook community 2014 – Bergeijk Groenste Dorp en leidt andere netwerkorganisaties als Stichting Firefly en WAT-Bouwen. Hij weet dus uit ervaring waar hij het over heeft.

Oproep werkgroep Bergeijk Groenste Dorp 2015

In 2014 heeft een groep enthousiastelingen met veel plezier allerlei activiteiten georganiseerd om de Europese titel te vieren. Denk aan de fotowedstrijden, artikelen in de Eijckelbergh, de Groenste (verlichte) fietstocht en een ansichtkaarten-actie.  De continue aandacht via de Facebookcommunity2014 – Bergeijk Groenste dorp van Europa heeft 587 volgers opgeleverd. Het zou jammer zijn als de aandacht en het netwerk van volgers geen vervolg krijgt in 2015.

De werkgroep uit 2014 is er mee gestopt maar draagt de ervaring en het netwerk graag over aan een nieuwe groep enthousiastelingen. Daarom een oproep aan de leden van Vereniging Promotie Bergeijk: meld je aan voor de werkgroep ‘2015’, want in 2015 kunnen we de titel nog steeds vol trots onder de aandacht brengen.

Mail Wieke Galama (wiekegalama@gmail.com) voor meer informatie of om jezelf op te geven. Zij neemt vervolgens telefonisch contact met je op.

Voor reacties

Kunt u mailen naar: info@bestemmingbergeijk.nl