Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Opening Beweegtuin Bergeijk

De Beweegtuin in Bergeijk feestelijk geopend.

Zaterdag 15 juni 2013 van 11.00 – 14.00 uur.
Plaats: evenemententerrein achter SCC De Kattendans.

Het is zover. De werkzaamheden zijn, op het kunstwerk na, afgerond en daarom wil Dorpsraad Bergeijk ’t Hof op zaterdag 15 juni a.s. om 11.00 uur de Beweegtuin feestelijk laten openen door wethouder Anja Tils. Deze nieuwe Beweegtuin is het verzamelwoord voor:
een fitnessparcours met beweegtoestellen voor jong en oud.
jeu de boules banen voor liefhebbers.
panna-kooi voor de bal spelende jeugd.
Kinderen van de basisscholen, jongeren, volwassenen, (sport)-verenigingen en actieve ouderen mogen er gratis gebruik van maken en naar hartenlust op oefenen.
Iedereen is van harte welkom en zal deze dag voorzien worden, naast koffie, thee, water en drinken voor de kinderen, van gezonde hapjes gesponsord door de plaatselijke middenstand.
Verder kunt U er informatie vinden over diverse organisaties zoals de GGD.
Ook zullen er muzikale noten klinken om de sportieve sfeer te verhogen. Dit alles is mogelijk dankzij vrijwilligers en actieve sporters.

Op deze dag is er ondersteuning en uitleg van 2 fitnessorganisaties, worden er jeu de boules partijtjes gespeeld en zal het jongerenwerk wedstrijden organiseren in de panna-kooi.
De basisschool jeugd uit de groepen 6 t/m 8 kan zich inschrijven tot 1 dag voor de opening van de Beweegtuin voor het panna-kooi toernooi in verband met het opstellen van een toernooi schema.
Inschrijven kan via Quintijn Maas, qm@jeugd-punt.nl.
Het gaat hierbij om een voetbaltoernooi met 4 tegen 4 en maximaal 1 wissel.
De winnaar krijgt een klein prijsje. De wedstrijden zijn tussen 11.00 en 14.00 uur.

Het geheel is tot stand gekomen door IDOP-projecten(integrale dorpsontwikkelingsplannen), waarbij de Provincie Noord-Brabant gelden beschikbaar stelt(50% van de kosten) voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de inwoners met hun dorps- en kernraden versterkt wordt. De overige kosten worden betaald door de gemeente Bergeijk, die in samenwerking met Dorpsraad Bergeijk ’t Hof, een gedeelte van het evenemententerrein ingericht heeft tot een beweegtuin.
Het ligt in de bedoeling het fitnessparcours nog verder te verfraaien met een passend kunstwerk van onze plaatselijke beeldend kunstenaar Harry Verhoeven.
In de toekomst kan het trimparcours nog verder uitgebreid worden met andere toestellen, mits we de financiën ervoor rond kunnen krijgen.
Kom dus ook en doe mee. Laat deze opening het begin zijn van vele sportieve uren om gratis fit te blijven. Ook jouw spieren zullen je er dankbaar voor zijn.
Daarnaast hopen we, dat iedereen er met respect mee omgaat en alles intact laat, zodat we tot in lengte van dagen er met z’n allen van kunnen genieten.