Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Overzicht van alle AED locaties in gemeente Bergeijk

pop met AED

foto Pixabay

Op de website van gemeente Bergeijk vindt u een overzicht van alle locaties met een AED in de gemeente Bergeijk. We hopen dat nog meer bedrijven in Bergeijk hun AED aanmelden bij Hartslag.nu zodat er altijd één beschikbaar is bij u in de buurt.

Heeft u hulp nodig vanwege corona? Lumens helpt!

Inmiddels merken mensen steeds meer de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dit kan stressreacties of gevoelens van neerslachtigheid, boosheid veroorzaken. Ook hebben mensen veel vragen.

Wat doet maatschappelijk werk?

Als maatschappelijk werkers in de Kempen kan Lumens veel betekenen in de psychosociale ondersteuning voor mensen.

Heeft u vragen zoals:

Ik pieker veel over de gevolgen van het coronavirus en voel me daardoor angstig, moe, neerslachtig, heb moeite me te concentreren of slaap slecht;
Ik voel me boos/agressief en heb geen vertrouwen in de overheid m.b.t. de aanpak van het coronavirus;
Hoe kan ik er zijn voor mijn naasten?
Hoe regel ik mijn dagelijks leven (boodschappen, afspraken werkgever)?

Lumens kan u helpen door:

Wijzen op bronnen waar mensen de juiste informatie kunnen vinden (huisarts, rivm.nl, gemeente Bergeijk, school);
Helpen de gedachten van mensen op een rijtje te krijgen. Tips geven om te ontspannen, helpende gedachten in plaats van niet-helpende gedachten te stimuleren;
Netwerk in kaart brengen, wie kun je vragen om hulp als je boodschappen nodig hebt? Wie kun je bellen als je je ongerust voelt?
Luisterend oor bieden;
Doorverwijzen wanneer nodig.

Bellen of Skypen

Lumens volgt de richtlijnen van het RIVM/GGD m.b.t. Noord-Brabant. De afspraken zijn daarom telefonisch of via Skype voor zolang deze richtlijnen gelden.

Doorverwijzen

Mocht u mensen tegen komen die hulp van ons zouden kunnen gebruiken kunt u deze mensen naar ons doorverwijzen. U kunt contact opnemen via aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl.

Samenwerking

Laten we juist nu de samenwerking opzoeken. Mochten we met jullie mee kunnen denken of kunnen bijdragen aan verspreiding van jullie goede initiatieven dan doen wij dat heel graag.

Zorg goed voor elkaar!

Contact opnemen met Lumens Team de Kempen

Mail gerust met vragen of verzoek om telefonisch contact. Wij kijken dan wie binnen het team beschikbaar is om contact op te nemen
Mail aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl of ga naar website www.lumenswerkt.nl

Volg Lumens op social media

Wij verspreiden op social media informatie over psychosociale klachten bij mensen. Volg ons via https://www.instagram.com/lumensdekempen/  of  www.facebook.com/lumenstteamdekempen

Ook onze collega’s in Eindhoven zijn een battle voor jeugd en jongeren gestart om positieve energie te genereren. Zie Dynamo Jeugdwerk of op Instagram #dynamojeugdwerk en #beatthelockdown.

Weer een AED met buitenkast in het kerngebied Bergeijk ’t Hof

AED kast Bergmans Jeanshouse Bergeijk P1030850

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof en de Werkgroep AED zijn zeer verheugd met het feit dat er weer een AED met buitenkast is bijgekomen in een “niet gewaarborgd”gebied. We streven naar duurzame 6-minutenzones in de kernen van Bergeijk. Dit wordt bereikt door AED’s te hebben, verspreid over Bergeijk, die ook aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl

Het Eijkereind in Bergeijk was nog niet voldoende afgedekt. Wij zijn Bergmans Jeanshouse Bergeijk zeer erkentelijk door de plaatsing van een AED met buitenkast en het periodieke onderhoud met hieraan vastgekoppeld een cursus reanimeren voor de directie en haar personeel. Verder willen we hierbij graag vermelden dat Van Nuland Elektrotechniek uit Bergeijk de AED met buitenkast gratis aangesloten heeft.

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof neemt de kosten van aanschaf voor hun rekening.

Het is van groot belang dat verspreid over Bergeijk verschillende AED’s  in buitenkasten komen en aangemeld worden bij www.hartslagnu.nl. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Een ambulance heeft vaak een aanrijtijd van 15 minuten nodig. Het is bewezen dat de kans op overleving het grootst is als er binnen 6 minuten begonnen is met te reanimeren.

Maar om dit te kunnen realiseren zijn niet alleen meer AED’s nodig maar ook burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl en oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Voor Bergeijk zou dit betekenen dat er 4 mensenlevens per jaar gespaard kunnen worden. Dit zijn cijfers die er niet om liegen.

Daarom hebben we een oproep aan alle bewoners -zowel burgers als bedrijven- van de kern Bergeijk ’t Hof:

  • Wij zouden zoveel mogelijk AED’s 24/7 bereikbaar zien.
  • Dat zoveel mogelijk burgers een reanimatie cursus volgen met jaarlijks een herhaling. Dit wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.
  • Zowel alle AED’s als burgerhulpverleners aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl.
  • Bekendheid van de gang van zaken bij een reanimatie met www.hartslagnu.nl.
  • Wil je meewerken aan dit alles? Kom dan de Werkgroep AED versterken!

Voor vragen, opmerkingen of begeleiding kunt u altijd terecht bij de Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof:

Frans Pasmans (tel. 06 53813029)                 Erica Nabben (tel. 06 50228038)

email: frans.pasmans@kpnmail.nl                email: erica.nabben@gmail.com

Stichting Dorpsraad Bergeijk ’t Hof              Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof

 

Dit bericht is tevens gepubliceerd in de Eyckelbergh  van 11 maart 2020