Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Even voorstellen…. Nicole Zelissen, Dorpsondersteuner Bergeijk ’t Hof

Nicole Zelissen DorpsondersteunerMijn naam is Nicole Zelissen en ik ben werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens. Vanuit afstemming/samenwerking met de Dorpsraad ’t Hof aangewezen als nieuwe dorpsondersteuner. Mijn eerste gesprek met de dorpsraad voelde als een warm welkom waardoor ik met veel plezier ben begonnen in Bergeijk.

Als dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of een wens hebben op het brede gebied van Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik ondersteunend aan een vrijwilligersorganisatie en een deelnemer aan allerlei netwerkoverleggen. Voorbeelden hiervan zijn de Avond Wandel2daagse in Bergeijk, de Inloop ontmoeting Aquinohuis en Buurtnetwerk ZorgSamenBuurt ‘De Drie Hofkes’

Ik leg verbindingen tussen organisatie en bewoners en indiceer nieuwe initiatieven samen met vrijwilligers zoals een zelfhulpgroep specifiek voor jongeren. Maandelijks heb ik overleg met de jongerencoach en maatschappelijk werk.

Ik hoop op een fijne inspirerende samenwerking met jullie als bewoners, vrijwilligers, netwerkpartners en sta open voor ideeën vragen. Zoek je mij? Dan ben ik op dinsdag en donderdag werkzaam in Bergeijk en vaak aanwezig in het Aquinohuis. Maar ik ben natuurlijk ook te bereiken via mail: n.zelissen@lumenswerkt.nl of via tel: 06-467 681 95

Onthulling naamplaatje op bankje voor 100-jarige mevrouw Hees-de Looij

Op zondag 10 november bereikte mevrouw Suzanna Hees-de Looij, oorspronkelijk van ’t Loo maar inmiddels wonend in het Hofhuys, de prachtige leeftijd van 100 jaar. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft de gemeente een bankje geplaatst in de buurt van het Hofhuys. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot heeft samen met mevrouw Hees-de Looij het bankje onthuld.

Een afvaardiging van Dorpsraad Bergeijk ’t Hof was ook aanwezig.

Dit naamplaatje wordt traditiegetrouw door de Dorpsraad verzorgd en gemonteerd op een mooi bankje dat door de gemeente geschonken wordt. Het bankje wordt geplaatst in de buurt waar de desbetreffende 100 jarige graag komt. Wij willen graag Marc Aarts van Bruns en Hans Burgmans van bouwbedrijf Burgmans bedanken voor het realiseren en het aanbrengen van het naamplaatje.

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof

Kleine Kernen Krant

De krant voor inwoners van kleine kernen “kleine kernen krant