Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en Gemeente Bergeijk

Ieder(in)

iederin

 

PERSBERICHT

Utrecht, 28 februari 2017

 

Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting

 

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.  

 

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.

 

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

 

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.

 

Inkomen extra ondersteunen Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.

Brochure

De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure Belastingvoordeel 2016 kunt u vanuit de webwinkel van Ieder(in) downloaden.

 

 

 

Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

 

 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting op 06-46 35 38 08, m.buth@iederin.nl

 

Ga naar www.meerkosten.nl Downloadbare pdf in de webwinkel van Ieder(in) http://www.mijnwinkel.nl/shop24024/geldzaken/p-1a/10431.html

aanleg wilgendorp

P1020588 P1020583 P1020563 P1020562 P1020561

Bewonersavond ’t Hof

Praat en denk mee over de toekomst van Bergeijk ’t Hof

Samenwerken voor Zorg en Welzijn in Bergeijk ’t Hof

Er gebeurd veel in Bergeijk ’t Hof.  Zo zijn er veel verschillende bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Deze groepen weten elkaar steeds beter te vinden en die lijn willen we samen met u voortzetten! Zou het niet mooi zijn als bewoners zelf hun zorg en welzijnsagenda voor 2017 mee vorm geven?

Tijdens de bewonersavond vertellen we u graag iets over de stuurgroep Zorg en Welzijn Bergeijk ’t Hof. Verder vertellen verschillende bewonersinitiatieven iets over hun inzet; waar zijn zij mee bezig, wat gaat goed en wat kan mogelijk nog beter? Bent u enthousiast en wilt u komen luisteren naar deze presentaties of wilt u zelf meedenken en meedoen? U bent van harte welkom !! U hoeft zich niet aan te melden.

Op maandag 28 november 2016, van 20.00 tot 22.00 uur in de Gouden Leeuw (Hof 6, Bergeijk)

 Welkom en inleiding  Korte inspirerende presentaties over inzet op gebied van armoede en sociale ontmoeting, verteld door initiatiefnemers en kartrekkers uit Bergeijk. Sprekers zijn o.a. Mies Adriaans van  Algemene Hulpdienst Bergeijk, Fons van Hove van het Aquinohuis en  Tim de Wert, Senior sportcoach  Verdere invulling (samen met u) van de stuurgroep Zorg en Welzijn en van een zorg en welzijnsagenda 2017 voor Bergeijk ‘t Hof  Einde

Graag tot de 28e !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dorpsondersteuner Laurens Mijnheer E-mail: l.mijnheer@lumenswerkt.nl Tel. : 040 219 35 79 | 06 52 63 48 09

Namens de Dorpsraad Bergeijk ’t Hof Stuurgroep Zorg en Welzijn Bergeijk ‘t Hof