Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Onthulling naamplaatje op bankje voor 100-jarige mevrouw Hees-de Looij

Op zondag 10 november bereikte mevrouw Suzanna Hees-de Looij, oorspronkelijk van ’t Loo maar inmiddels wonend in het Hofhuys, de prachtige leeftijd van 100 jaar. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft de gemeente een bankje geplaatst in de buurt van het Hofhuys. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot heeft samen met mevrouw Hees-de Looij het bankje onthuld.

Een afvaardiging van Dorpsraad Bergeijk ’t Hof was ook aanwezig.

Dit naamplaatje wordt traditiegetrouw door de Dorpsraad verzorgd en gemonteerd op een mooi bankje dat door de gemeente geschonken wordt. Het bankje wordt geplaatst in de buurt waar de desbetreffende 100 jarige graag komt. Wij willen graag Marc Aarts van Bruns en Hans Burgmans van bouwbedrijf Burgmans bedanken voor het realiseren en het aanbrengen van het naamplaatje.

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof

Kleine Kernen Krant

De krant voor inwoners van kleine kernen “kleine kernen krant

Terugblik op wandel-tweedaagse 2017

wandeltweedaagse Bergeijk 2017

Onder ideale omstandigheden ging de eerste wandelavond van start met 166 deelnemers.  Wethouder Stef Luijten loste om 19.00 het startschot. Iedereen kreeg een passende routebeschrijving mee voor diverse afstanden wandelplezier.

De routes waren zorgvuldig uitgezocht en voorbereid. Pijlen wezen de weg en vrolijke muziek van sambaband Voorheen Slagerij Sengers en accordeonvereniging De Lustige Klanken met jeugdorkest zorgden voor een gezellige sfeer. Er was voor iedereen zelfgebakken lekkers, fruit, flesjes water, koffie, thee en limonade voor de kinderen. Iedereen werd met applaus binnengehaald. De tweede avond werd het, na stortbuien ’s morgens, uiteindelijk toch prima wandelweer. De deelnemers (152 wandelaars) gingen weer op pad met een andere routebeschrijving een mooie wandeling tegemoet. Bij terugkomst was er weer muziek van

De Lustige Klanken en een optreden van de plaatselijk bekende zanger Frans Pasmans, een fruitbuffet en een loterij van de kleurwedstrijd voor de kinderen. De sfeer was uitstekend, de deelnemers maakten er allen een gezellige bijeenkomst van en de samenwerking en inzet van alle vrijwilligers perfect. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd wandelevenement, dat wegens het succes een vervolg kan krijgen. Deze tocht werd georganiseerd door Dorpsraad en Dorpsondersteuner Bergeijk ’t Hof, gemeente Bergeijk, senioren beweegcoach van gemeente Bergeijk en het Aquinohuis.

Als laatste willen we alle vrijwilligers, en met name de vrijwilligers van het Aquinohuis die zorgden voor de vele lekkere hapjes en drankjes en de route ploeg, EHBO, fotografen en Verhoeven voor de vlaggetjes en hesjes bedanken voor hun enthousiaste inzet voor de Avond Wandel2daagse.
Deze tocht werd gesponsord door W.S.N. de Grenslopers, B.D.O. (Triomfboog), R.S.Z.K. ’t Hofhuys, VVV Bergeijk, GGD Zuid-Oost Brabant, Gemeente Bergeijk, Schoenwinkel Geenen, Drukkerij Gielen, Albert Heijn Bergeijk.