Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Onthulling bankje 100-jarige mevrouw Hoeks-Slenders

Op 20 juni 2015 is nabij de kinderboerderij een naamplaatje onthuld door dorpsraad Bergeijk ’t Hof voor de 100 jarige mevrouw Fien Hoeks-Slenders.

Deze respectabele leeftijd heeft ze bereikt op 09 mei 2015. Dit naamplaatje wordt traditiegetrouw door de dorpsraad verzorgt en gemonteerd op een mooi bankje dat door de gemeente geschonken wordt. Het bankje wordt geplaatst in de buurt waar de desbetreffende 100 jarige graag komt.

Wij willen graag Peter van Ham van de firma Bruns bedanken voor het realiseren van het naamplaatje.

Dorpsraad Bergeijk staat achter de aanstaande wijzigingen in de afvalinzameling

Dorpsraad Bergeijk staat achter de aanstaande wijzigingen in de afvalinzameling.
Daarom op 1 januari gemeentebreed én Kempenbreed:
• PMD (1 zak voor verpakkingen van Plastic, Blik (metaal) en Drankkartons. Deze zak wordt eens in de twee weken opgehaald)
• 4 wekelijkse inzameling REST afval
• Tweewekelijkse inzameling GFT afval

Verspreiding nieuwe folder Dorpsraad Bergeijk ‘t Hof

Beste inwoners van Bergeijk ’t Hof.

Deze week verschijnt onze nieuwe eenmalige informatieve folder over allerlei onderwerpen over Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Hierin worden o.a. enkele iDOP projecten behandeld en staan er lopende zaken en toekomstplannen in van onze dorpsraad.

Mocht u onverhoopt deze folder niet in uw brievenbus hebben gehad, of u wilt een extra exemplaar, is deze ook gratis af te halen bij het gemeentehuis, Theater de Kattendans en Gielen Druk Print Webmedia. Tevens is de folder binnenkort ook te downloaden via onze website dorpsraadbergeijk.nl.

Klik hier voor de folder