Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

Beweeg mee, want bewegen is een feest

Beweeg mee, want bewegen is een feest.

Onder ideale weersomstandigheden heeft zaterdag 14 juni een beweegevenement voor senioren plaatsgevonden in De Beweegtuin bij het evenemententerrein achter De Kattendans. Het geheel werd mogelijk gemaakt door Dorpsraad Bergeijk ’t Hof, GGD Brabant-Zuidoost, RSZK ’t Hofhuys en de gemeente Bergeijk.

Het prieeltje tussen fitness-parcours en het ronde gebouw van RSZK ’t Hofhuys was gezellig ingericht met tafeltjes, stoelen en een echte theebar verzorgd door de GGD.

De opening van het beweegevenement werd verricht door wethouder Sport, Frank van der Meijden waarna een aantal bezoekers volop ging bewegen. Er was een rijk voorziene tafel van de pedicures Germieke Sleddens (pedicuresalon Medivoet-leven op goede voet) en Francine van Gompel (Blije voeten) van de brancheorganisatie Provoet en materiaal van schoenenwinkel Geenen. Verder klonk er muziek, waarop iedereen onder leiding van Trainer RSZK Welzijn Nathalie van der Heijden in een kring bewegingen maakte op muziek. Advies en ondersteuning kon men krijgen bij en op de fitnessapparatuur door de fysiotherapeuten Sjaak en Ira Coenen uit Riethoven en Laura Heuvelmans.

Het fitnessparcours werd onlangs uitgebreid met twee nieuwe toestellen, mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van de Rabobank. Als vertegenwoordigster van de bank nam Silke Lokker onze welgemeende dank daarvoor in ontvangst. Het hele evenement is vast gelegd door Birgit van Herk fotografie. Ook kon men kijken bij en/of meedoen aan spelletjes op de jeu de Boules banen achter theater De Kattendans.

Dankzij de inzet van Ivonne Megens van de RSZK mochten wij de keuken van ’t Hofhuys gebruiken voor koffie, limonade, als watertap, het maken van de gesponsorde gezonde hapjes van Jumbo Luyksgestel en verder het lenen van diverse spullen van RSZK ‘t Hofhuys. Tot hun grote verrassing werden Agaath Bussing en Thea de Valk van dorpsraad Bergeijk ’t Hof door de GGD tot Gezondheidsambassadeurs van Bergeijk benoemd. Zij hebben deze titel te danken aan hun inzet voor de gezondheid van medebewoners van Bergeijk en in het bijzonder voor hun bijdrage aan het verwezenlijken en promoten van De Beweegtuin op het Hof. Heel veel hulp en ondersteuning hebben ze daarbij gehad van Dorien van Hall (gemeente Bergeijk) en Bo van Herk, stagiaire bij de gemeente, die afstudeerde met deze bijzondere activiteit. Verder bedanken wij alle andere vrijwilligers voor hun hulp bij het voorbereiden, inrichten en ondersteunen van dit evenement.

Heeft U deze feestelijke middag gemist? Dan niet getreurd! De beweegtuin is gratis toegankelijk voor iedereen. En op 23-30 juni, 7 juli,10-17-24 augustus is er gratis uitleg van de beweegapparaten van 11.15-12.15 door Trainer RSZK Welzijn Kelly van de Ven. Opgave Receptie RSZK Hofhuys. Kom ook eens, maak anderen enthousiast en doe mee. Het is gezond en geeft veel plezier.

 

Feestelijke heropening Lijntstraat in Bergeijk

Op zaterdag 22 februari werd onder veel belangstelling de Lijntstraat feestelijk heropend door wethouder Frank van der Meijden. Dit was een gezamenlijk project van de buurtbewoners, gemeente Bergeijk en Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Heijmans Wegen heeft het project gerealiseerd. De openbare ruimte van de Lijntstraat is volledig heringericht.

Aanleiding voor de reconstructie was de slechte staat van de riolering, de noodzakelijke vervanging daarvan en de slechte staat van het wegdek. Vanaf december 2012 is samen met een klankbordgroep een ontwerp voor de Lijntstraat ontwikkeld. De klankbordgroep bestond uit aanwonenden en vertegenwoordiging van de Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Het ontwerp leidde tot een totale reconstructie en herinrichting van het plangebied. Naast een herinrichting van de openbare ruimte is ook vervanging van de riolering van een gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel aan de orde geweest. Deze vorm van burgerparticipatie juichen wij erg toe.

Door de intensieve samenwerking met de bewoners van deze straat komt er een eind resultaat tot stand dat door iedereen gedragen wordt.

Nieuw trimparcours voor jong en oud

Het is zover. De nieuwe trimbaan voor jong en oud in de vorm van een fitness-parcours is inmiddels aangelegd. Iedereen mag de trim-toestellen gratis gebruiken en er naar hartenlust op oefenen. Dus kinderen van de basisschool, jongeren, volwassenen, (sport)verenigingen en actieve ouderen. Bewegen is goed voor eenieder. Of je nu een betere conditie wil of wenst af te vallen… probeer de toestellen van de trimbaan. De realisatie van het geheel is mede mogelijk gemaakt door zgn. i-DOP gelden. Dat staat voor  integrale dorpsontwikkelplannen, waarbij de Provincie gelden beschikbaar stelt(50% van de kosten) voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de inwoners met hun dorps- en kernraden versterkt wordt. Wat later dit jaar zal het terrein nog officieel geopend worden.

Rond de toestellen is in cirkels kunstgras aangelegd. Het echte gras eromheen moet nog verder aangroeien. We hopen, dat iedereen er met respect mee omgaat en alles intact laat, zodat we tot in lengte van dagen er met z’n allen van kunnen blijven genieten.
In de toekomst kan het terrein nog verder uitgebreid worden met weer andere toestellen, mits we de financiën ervoor rond kunnen krijgen. Om eventuele vragen hierover te voorkomen kunnen wij melden dat de oude trimbaan in het bos niet meer voldoet aan de tegenwoordige eisen, die aan een trimparcours gesteld mogen worden. Dit parcours is totaal versleten en wordt opgeruimd. Het blijft wel een mooie wandelroute. Tot slot het volgende: wees sportief en doe mee. Ook jouw spieren zullen je er dankbaar voor zijn.

De trimbaan bevindt zich tussen het ronde gebouw van het Hofhuys (bejaardenhuis) en de kapel in het bos, rechts van het evenemententerrein.