Nieuws

Laatste nieuws

Afgelopen weekeinde op KempenTV een item over de Kinderboerderij gezien! De dorpsraad heeft bij monde van Thea Valk de kinderboerderij onder de aandacht gebracht dit in het kader dat deze niet mag verdwijnen uit ons dorp. Nu er een nieuw schoolgebouw komt is dit wel een item waar aan aandacht voor moet blijven. Dat is …

Lees meer

Ondersteunende Activiteiten

De dorpsraad ondersteund en beveelt aan de volgende activiteiten aan, deze verdienen extra aandacht. Vanuit VVN Veilig Verkeer Nederland afdeling Bergeijk wordt voor het volgende aandacht gevraagd: Cursussen ouderen Voor de ouderen in Groot Bergeijk worden diverse cursussen gegeven om hen veiliger deel te laten nemen in het verkeer. Zijn jullie daarvan op de hoogte? …

Lees meer

Nieuwsbrief vanuit het Oranjefonds

September 2023 Bekijk online Geld voor initiatieven op het gebied van psychische kwetsbaarheid Jouw buurt doet ertoe!   Inhoud: Impuls Herstel Dichtbij Jouw buurt doet ertoe! Ondersteuning voor sterke buurtverbinders Sociale organisaties versterken zich met Klaar voor de Toekomst Wist je dat…?     Impuls Herstel Dichtbij Wil jij met jouw sociaal initiatief voor de …

Lees meer

Kern met Pit

Misschien is voor jou?? Of voor je vereniging?? Of voor je buurt/straat waarin je woont?? Maak er dan gebruik van

Bevrijding

Gisteren was ik in Valkenswaard waar de bevrijding werd opgeluisterd door diverse voertuigen en een stand van de stichting Erfgoed 40-45 Valkenswaard bevrijd.Het is dan ook dat 79 jaar geleden dat Bergeijk werd bevrijd we althans ik er weinig van meegekregen in ons dorp.We weten wel dat men voor aankomend jaar 2024 wel iets op …

Lees meer

De Dorpsraad vergaderd 24 augustus om 19.30 in het Aquinohuis

Na het zomerreces gaat de dorpsraad weer aan de gang. De vakanties zijn bijna weer voorbij, het gewone leven gaat weer verder met alle zaken van dien. De onderwerpen waar de dorpsraad zich mee bezig houdt worden hoofdzakelijk bepaald door de gemeenschap en wat er uit het politieke landschap (o.a. het MRE) op ons afkomt. …

Lees meer

vanuit de Dorpsraad

Onthulling bankje voor Honderdjarige Jan Fransen Dhr. Jan Fransen heeft op 14 Juli j.l. de zeer respectabele leeftijd bereikt van 100 jaar. De Gemeente Bergeijk heeft de traditie om aan elke honderdjarige een mooi bankje te schenken met daarin gegraveerd een mooi naamplaatje (Geschonken door Bruns) Bouwbedrijf Burgmans heeft de voorbewerking gratis uitgevoerd waarvoor onze …

Lees meer

Vergadering 8 juni 2023 Dorpsraad

Op donderdag 8 juni is dorpsraad Bergeijk ’t Hof bijeen geweest voor een regulier overleg. Tijdens dit overleg is met Kim Westerveld van VVN (Veilig Verkeer Nederland) afdeling Bergeijk ’t Hof van gedachte gewisseld over hoe wij elkaar kunnen versterken. verder zijn is er terug gekeken naar de vorige overleggen waarbij wij inzien dat er …

Lees meer

Bijeenkomsten van de Dorpsraad op 17 en 22 mei 2023

Afgelopen woensdag 17 mei heeft de dorpsraad een dorpsschouwpresentatie aan B en W en de lokale politieke partijen gegeven en daaruit zijn er uitwisselingen gedaan met enkele toelichtingen over de presentatie. Hierin werden de constateringen vanuit de dorpsraad gepresenteerd wat er zich afspeelt binnen Bergeijk ’t Hof (deze presentatie staat al op deze website). Het …

Lees meer