De Dorpsraad vergaderd 24 augustus om 19.30 in het Aquinohuis

Na het zomerreces gaat de dorpsraad weer aan de gang.

De vakanties zijn bijna weer voorbij, het gewone leven gaat weer verder met alle zaken van dien.

De onderwerpen waar de dorpsraad zich mee bezig houdt worden hoofdzakelijk bepaald door de gemeenschap en wat er uit het politieke landschap (o.a. het MRE) op ons afkomt.

We blijven natuurlijk vele zaken volgen zoals:

  • de huisvestiging van o.a.: de jongeren onder ons (starters), arbeidsimmigranten (kort of langdurig) en asiel zoekers (tijdelijk of langdurig).
  • veiligheid dit kan betrekking hebben op verkeersveiligheid (bereikbaarheid tijdens werkzaamheden) maar nu misschien ook wel de veiligheid op sociale media en telefoon (A.I.).
  • Het welzijn in onze gemeenschap, woon en leefbaarheid (lees woonplezier)voor een ieder
  • en alle overige zaken die door u worden aangedragen.

Over het laatste onderwerp in de alinea “veiligheid” (A.I.) komt steeds meer in het nieuws, A.i. staat voor “Artificial Intelligence” het is en mooie uitvinding voor bepaalde zaken, er zijn ook mensen die daar gebruik/misbruik van maken. Voor vele zou het een uitkomst zijn maar de risico’s zijn dat men straks niet meer weet wat echt is en wat door A.I. is geproduceerd, dat kan zijn beelden, teksten maar ook geluiden of stemmen en dat zou voor vele als science fiction kunnen worden bestempeld, de realiteit is dichtbij kijk maar feaknews wat ook al een vorm is van A.I..

Voor zover, wij zouden vanuit de gemeenschap zaken willen horen/zien waarbij de dorpsraad in betrokken kan/mag worden wij zijn veel in de gemeenschap maar kunnen niet alles zien en horen vandaar dat wij graag het van u uit mogen vernemen.

U kunt alle vragen en zaken aanmelden via ons https://dorpsraadbergeijk.nl/contact/

De Dorpsraad