Dorpsschouw 17 mei 2023

Op woensdagavond 17 mei heeft de dorpsraad Bergeijk ’t Hof een dorpsschouw georganiseerd voor collegeleden, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bergeijk. Tijdens een dorpsschouw gaan de genodigden op diverse locaties in de woonkern de situatie bekijken. Vanwege corona heeft er meerdere jaren geen dorpsschouw meer plaatsgevonden. Er is gekozen om de dorpsschouw digitaal te houden zodat we meer punten en issues onder de aandacht konden brengen.

De aandachtspunten van de dorpsschouw waren gegroepeerd op gebied van leefbaarheid en veiligheid in onze woonkern. De behaalde resultaten van de dorpsraad toegelicht. Ook grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat, zijn aan bod gekomen zoals betaalbare woonruimte voor verschillende doelgroepen, huisvesting arbeidsmigranten en asielzoekers. Daarnaast is aandacht gevraagd voor meer inzet van toezicht door boa’s en behoud van openbaar vervoer en pinautomaat. Direct aansluitend aan de presentatie is door de burgemeester, wethouders en raadsleden gereageerd op de vragen en zijn standpunten over en weer toegelicht.

Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst en bedanken de aanwezigen voor hun inbreng.

Nieuwsgierig naar de punten die zijn besproken? Onderstaand is de presentatie te lezen. Wilt u hierop reageren dan kan dat via ons contactformulier.