Opening KWIEK-route en ontmoetingsplek bij Bevrijdingsboom op zaterdag 17 september 2022

Datum: zaterdag 17 september 2022 om 14.00 uur

Locatie : Bosrand Patersbos achter de Mariakapel

Nadat in 2019 het DNA-boek van de gemeente Bergeijk was gelanceerd, is aan alle dorpsraden gevraagd om in de eigen kern iets te ontwikkelen dat aansluit bij het DNA van de kern. Dorpsraad Bergeijk ’t Hof kwam daarop met het idee om een koppeling te maken tussen spelen, bewegen en ontmoeten, tussen jong en oud bij het speelbos in het Patersbos.

Bevrijdingsboom

Het element van ‘ontmoeten’ werd gekoppeld aan een bijzondere boom in het Patersbos, de Bevrijdingsboom. De Bevrijdingsboom werd op 5 mei 1945, direct na de bevrijding van Nederland, door de Paters Assumptionisten in het Patersbos geplant. Het idee is dat jong en oud hier elkaar kunnen ontmoeten, waarbij bijvoorbeeld verhalen over de Tweede Wereldoorlog kunnen worden doorgegeven.

De KWIEK-route

Het element van spelen en bewegen is tot uitdrukking gebracht door de KWIEK-route. KWIEK is een beweegroute die gebruikt maakt van straatmeubilair om oefeningen te doen en daarmee uitnodigt om samen in de buitenlucht te bewegen. Het initiatief draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het dorp en is zowel voor bewoners als bezoekers een verrijking.

Aanmelden

Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Dan verzoeken wij u zich aan te melden via secretariaat@dorpsraadbergeijk.nl, zodat we rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen.

Klik op de link om naar locatiegegevens te gaan van het Patersbos.

Eén van de oefeningen van de Kwiekroute in het Patersbos Bergeijk