Over ons

Waarom een Dorpsraad?

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof behartigt de belangen van inwoners voor behoud en versterking van leefbaarheid in de kern ’t Hof. We zijn een schakel tussen de gemeente en inwoners. Daarnaast spelen we een rol bij het aanjagen van burgerparticipatie door o.a. inwoners te betrekken bij lokale projecten en ontwikkelingen in onze woonkern.
Belangrijk doel van de dorpsraad is het bevorderen van een grotere leefbaarheid, veiligheid, transparantie en laagdrempelig contact tussen inwoners en gemeente Bergeijk.

Voor en door inwoners

De dorpsraad ’t Hof bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Bergeijk. We nodigen inwoners uit om mee te denken over verbeterpunten en lokale projecten in Bergeijk (burgerparticipatie). Ook ontplooien we zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraad en de inzet en inbreng van inwoners uit ’t Hof is van groot belang. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons mooie, groene en prettig leefbare dorp en over de beschikbare voorzieningen in onze woonkern die de leefbaarheid ondersteunen. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet van actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang. Wij nodigen u van harte uit om met ons contact op te nemen als u belangstelling of ideeën heeft over thema’s die bijdragen aan onze doelstelling. We houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Convenant

De gemeente onderkent het belang van de dorps- en kernraden als drager voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de kernen. Er is een convenant opgesteld vanuit een positieve intentie om de samenwerking tussen de gemeente Bergeijk en dorpsraden te behouden en te versterken. In het convenant zijn o.a. afspraken gemaakt over:

  • Rolverdeling tussen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, dorpsraden, dorpsondersteuners en gemeentelijk contactambtenaar (vast aanspreekpunt voor dorpsraden)
  • Burgerparticipatie
  • Communicatie
  • Afspiegeling van de kernen
  • Budget dorpsraden

Overzicht dorpsraden uit de andere kernen van gemeente Bergeijk:

Riethoven

’t Loo

Luyksgestel

Westerhoven

De Weebosch